Dětská evangelia: Pseudo-Matoušovo evangelium

předcházející hlavní stránka následující

Vypráví o narození, dětství a zasnoubení Panny Marie, a také o malém Ježíšovi. Jedná se o překlad a kompilaci Protoevangelia Jakubova a Pseudo-Tomášova evangelia dětství, obohacenou o další epizody orientálního stylu, spojené především s útěkem svaté rodiny do Egypta.

Jedná se o latinský spis, který vznikl zřejmě až v 8. - 9. století n. l. a inspiroval mnoho středověkých tvůrců, mj. Jakuba de Voragine (Zlatá legenda, 13. stol.).

Text citován podle: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, I, Praha, 2001. Přeložila Dagmar Peňázová.

Narození Ježíše - hlavní odkaz
Narození Ježíše - větší formát Narození Ježíše - menší formát