Evangelium Hebrejců

předcházející hlavní stránka následující

Vzniklo patrně v Egyptě, nejdříve v 2. století. V původní podobě se nedochovalo a víme o něm jen z úryvků citovaných u církevních spisovatelů (Kléméns Alexandrijský, Órigenés, Hieronymus). Citovaný úryvek pochází z latinského komentáře Sedulia Scota k Matoušovu evangeliu (9. stol.).

Text citován podle: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, I, Praha, 2001. Přeložil Jaroslav Brož.

Světice s palmami a tři králové - hlavní odkaz
Světice s palmami a tři králové - větší formát Světice s palmami a tři králové - menší formát