Dětská evangelia: Pseudo-Tomášovo evangelium dětství

předcházející hlavní stránka následující

Příběhy o malém Ježíšovi, který si hraje s ostatními dětmi, hádá se s učiteli a udivuje sousedy svou čarovnou mocí, připomínají pohádky či lidové povídky o Enšpíglovi. V závěru vyprávění najdeme obdobu lukášovské tradice o dvanáctiletém Ježíši v chrámě.

Ze zmínek církevních spisovatelů (Eirénaios, Órigenés) lze soudit, že tento řecký spis vznikl v 2. polovině 2. století.

Text citován podle: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, I, Praha, 2001. Přeložil Petr Peňáz.

Ježíš a vrabčáci - hlavní odkaz
Ježíš a vrabčáci - větší formát Ježíš a vrabčáci - menší formát