Závěť Abrahamova

předcházející hlavní stránka následující

Židovské vyprávění o Abrahamově zápasu se smrtí. Abrahamovi, který se zdráhá odejít ze života, archanděl Michael ukazuje posmrtný soud duší. Abraham i potom odmítá zemřít, ale Smrt ho obelstí. Nakonec jeho duše odchází s anděly do nebe.

Tento řecky psaný spis, který prošel i křesťanskou redakcí, vznikl v 1. - 2. stol. n. l.

Závěť Abrahamovu přeložil do češtiny Jiří Farský (ve sbírce Knihy tajemství a moudrosti III), ukázka je přeložena volně.

Soud na onom světě - hlavní odkaz
Soud na onom světě - větší formát Soud na onom světě - menší formát