Teplická jeskyně

předcházející širší oblast následující

Na dnech roklí pískovcových skalních měst se hromadí hrubá balvanitá suť. Mezi kamennými bloky zůstává dost místa, aby se tam protáhl člověk. A pokud je suťová deposice dost dlouhá a vysoká, může vzniknou "jeskyně". To slovo je třeba brát s rezervou. Člověk nemá kolem sebe kompaktní skálu, ale "děravou" hromadu šutrů, kterou proniká vzduch a místy i světlo, ale najdou se i dlouhé úseky zcela bez světla. Teplická jeskyně představuje nejrozsáhlejší dosud známý systém tohoto typu.

To nejzajímavější na suťových jeskyních je jejich mikroklima. Díky poloze na dně teplotně inversních roklí a prodyšnosti nadloží se v jeskyních hromadí chladný vzduch a dlouho vydrží - do léta tam zůstává led. Tím pádem v jeskyních přežívají chladnomilní bezobratlí (glaciální relikty), kteří žijí jen tam a pak až v Arktidě. A vůbec zvláštní kapitolou jsou kořenové krápníky, jako zvláštní fenomén objevené a popsané právě zde v Teplických skalách jeskyňáři z naší ZO 5-03 ČSS Broumov.

Dlouhá desetiletí se z jedné publikace do druhé opisuje údaj, že Teplická jeskyně je dlouhá 1065 metrů. Nikdo neví, co ten údaj znamená, odkud kam kdo co kdy a jak měřil. Žádná dokumentace není. Tak jsme se letos (2018) pustili do mapování. Pro začátek jen zaměřit polygon hlavní průleznou trasou. Jsme asi ve dvou třetinách a už máme cca 1500 metrů.

Zde jsou ilustrační fotky z prolézání jeskyně. Pro představu, o jaký terén se jedná. Narozdíl od krasových jeskyní, které (obvykle) představují jakžtakž souvislý prostor, je pseudokras soustavou mezer mezi popadanými bloky a kameny. Mezi nimi občas prolézt lze, většinou nelze. Průstup jeskyní znamená neustálé přelézání, oblézání, podlézání, plazení a procpávání se úžinami. Nejlépe úplně spodem, ve vodě potoka, který to spodní patro proplachuje a uvolňuje.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 57

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
U potoka - hlavní odkaz
nové
U potoka - hlavní odkaz
nové
Vodopádek - hlavní odkaz
nové
V dómu - hlavní odkaz
nové
V dómu - hlavní odkaz
nové
V dómu - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
Při sestupu - hlavní odkaz
nové
Evorsní jamka - hlavní odkaz
nové
Evorsní jamka - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz
nové
V Teplické jeskyni - hlavní odkaz