Skutky Janovy

předcházející hlavní stránka následující

Kniha vypráví o misijních cestách apoštola Jana, o jeho kázáních a zázračných činech (mj. o křísení mrtvých) a o jeho smrti v Efesu. Podle tradice Jan jako jediný z učedníků nezemřel jako mučedník, ale dožil se vysokého věku.

Datace tohoto řeckého spisu není jednoznačná; vznikl nejdříve koncem 2. století n. l., možná však až ve 4. - 5. stol. n. l.

Text citován podle připravované publikace: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, II (přeložil Petr Peňáz).

Apoštol Jan si obhlíží vlastní hrob - hlavní odkaz
Apoštol Jan si obhlíží vlastní hrob - větší formát Apoštol Jan si obhlíží vlastní hrob - menší formát