Skutky Petrovy

předcházející hlavní stránka následující

Spis vypráví o cestě apoštola do Říma a jeho podivuhodných činech. Značnou pozornost věnuje soupeření s mágem Šimonem, s nímž se podle osmé kapitoly kanonických Skutků apoštolských Ježíšovi učedníci střetli již dříve v Samaří. V druhé části se popisuje Petrovo mučednictví. Na naléhání přátel se Petr chystal odejít z Říma, ale byl zastaven zjevením Ježíše. Ukřižován byl potom na vlastní přání hlavou dolů, aby tak symbolizoval pád "prvního člověka". Text nelze snadno vyložit, obsahuje gnostické prvky. Podle jiné, mladší verze se Petr nechal takto ukřižovat ze skromnosti, aby se nepodobal Ježíšovi.

Z původně řeckého spisu, který vznikl koncem 2. stol. n. l., se zachovala druhá část (Martyrium). Celý spis se dochoval v latinském překladu a také v dalších parafrázích. Jedna z nich je připisována Petrovu nástupci (Pseudo-Linus).

Texty citovány podle připravované publikace: Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, II (přeložili Růžena Dostálová a Jan A. Dus).

Šimon Mág se řítí k zemi - hlavní odkaz
Šimon Mág se řítí k zemi - větší formát Šimon Mág se řítí k zemi - menší formát
Petrovo kázání v Římě, zaznamenávané evangelistou Markem - hlavní odkaz
Petrovo kázání v Římě, zaznamenávané evangelistou Markem - větší formát Petrovo kázání v Římě, zaznamenávané evangelistou Markem - menší formát
Quo vadis? - hlavní odkaz
Quo vadis? - větší formát Quo vadis? - menší formát
Ukřižování sv. Petra - hlavní odkaz
Ukřižování sv. Petra - větší formát Ukřižování sv. Petra - menší formát