OBSAH - Ročník 1977       stáhnout ve formátu PDF
Církev ve světě
Uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík
Heller, Jan: Kněžství a zástupnost 7-25
Molnár, Amedeo: K otázce bratrské odpovědnosti za svět 27-48
Smolík, Josef: Tradice tichých49-5430-46
Filipi, Pavel: Pravda v dějinách, církev ve světě. (Tři úvahy nad dílem J. L. Hromádky) 55-63
Nagy, Gyula: Nové podněty etického myšlení k protestantské teologii socialistických zemí 65-72
Poslání církve v přítomnosti 73-82
Stanovisko poradního odboru teologického k diskusi o elaborátu předloženého XVIII. synodu 83-88
Lid Kristův a jeho cesta 89-104
Teologické teze učitelů Komenského fakulty 105-106