Ročník 2021-1
Uspořádala Magdalena Marunová
Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení

Ročník 2020-2
Uspořádal Petr Gallus
100 let evangelické teologie

Ročník 2020-1
Uspořádali Barbora Šmejdová a Pavel Roubík pod vedením Ivany Noble
Jak reagovat na koronavirus z pozice víry?

Ročník 2019
Uspořádala Bohumila Baštecká
Profese a spolužití za nepříznivých okolností - k desetiletí oboru Komunitní, krizová a pastorační práce – diakonika

Ročník 2018-2
Uspořádal Petr Pokorný
Jazyk a víra. Soubor studií Petra Pokorného

Ročník 2018-1
Uspořádal Martin Prudký
K výročí Martina Luthera. Reformační teologie po pěti staletích

Ročník 2017-1
Uspořádala Tabita Landová
Jan Augusta: Nové texty – nové perspektivy

Ročník 2016
Uspořádal Zdenko Š. Širka
Domov jako most Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble

Ročník 2015/2
Uspořádal Petr Sláma
Teologická východiska evropské kulturní identity

Ročník 2015/1
Uspořádal Petr Sláma
Vykládat Bibli - Předpoklady a přísliby teologické exegeze

Ročník 2014/2
Uspořádal Jan Kranát
Schleiermacherovy promluvy O náboženství 1799

Ročník 2014/1
Uspořádal Jiří Mrázek
Písmo, církev a tradice. Studie k hermeneutice křesťanských tradic 2

Ročník 2013/2
Uspořádal Jiří Mrázek
Výklad a tradice - Studie k hermeneutice křesťanských tradic

Ročník 2013/1
Uspořádali W. B. Oerter, V. Ondráček, Z. Vítková
Coptica – gnostica – mandaica

Ročník 2012/1
Uspořádali Bohumila Baštecká a Jindřich Halama
Neštěstí a vina,odvaha a spolupráce

Ročník 2011/1
(uspořádala Kateřina Bauer)
Mystika uprostřed či na okraji? Zkušenosti různých náboženství

Ročník 2010/1
(uspořádal Martin Prudký)
Život Dekalogu, život Písma

Ročník 2009/2
Unitas Fratrum 1457-2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

Ročník 2009/1
(uspořádal Jindřich Halama)
Teologie a dějiny

Ročník 2008/2
(uspořádal Martin Prudký a Petr Sláma)
Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír. Příspěvky ke starozákonní hermeneutice

Ročník 2008/1
(uspořádal Jiří Mrázek)
Petr Pokorný: Od Ježíše k teologii. Soubor studií

Ročník 2007/2
(uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückl)
Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání

Ročník 2007/1
(uspořádal Jan Roskovec)
Výklady a časy. Studie k biblické hermeneutice

Ročník 2005
(uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec)
Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice

Ročník 1987
(uspořádal Petr Pokorný)
Kristus a dějiny

Ročník 1984
(uspořádali Jan Heller a Milan Mrázek)
Zákon a Proroci

Ročník 1982
(uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)
Čeští evangelíci a toleranční patent

Ročník 1982

(uspořádali Amedeo Molnár a Pavel Filipi)
Do posledních končin

Ročník 1982
(uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)
Biblické studie

Ročník 1980
(uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)
Miscelanea 1979

Ročník 1979
(uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)
Miscelanea 1978

Ročník 1977
(uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)
Církev ve světě