Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
Černá 9, P. O. BOX 529
115 55 Praha 1

Časopis je možné zakoupit v tištěné podobě na výše uvedené adrese.