OBSAH - Ročník 2021-1       stáhnout ve formátu PDF
Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení
Uspořádala Magdalena Marunová
Magdalena Marunová: Předmluva vii
Markéta Dudziková: „Správná chvíle, která rodí do života“; Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy 1
Lenka Karfíková: Čas a intence u Augustina 23
Filip Horáček: Spása a čas u křesťanského novoplatonika Synesia 45
Róbert Horka: Vyjadrenie časnosti a večnosti v epose Venantia Fortunata Život svatého Martina 31
Autoři studií 82