OBSAH - Ročník 1982-1       stáhnout ve formátu PDF
Biblické studie
Uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík
Pokorný, Petr: Základní problémy biblické teologie 7-22
Horák, Ladislav: Dvě studie k Jeremiášovi 23-68
Heller, Jan: Říkání (’amar) a mluvení (dibber) ve Starém zákoně 69-78
Smolík, Josef: Homiletický pohyb v Novém zákoně 79-87
Filipi, Pavel: Verbum solatii. Epištola Židům a pastýřská péče 89-105
Kniha tvoření – Séfer jecíra (přeložil Tomáš Novotný) 107-123