OBSAH - Ročník 1984       stáhnout ve formátu PDF
Zákon a proroci
Uspořádali Jan Heller a Milan Mrázek
Heller, Jan: Desatero. Úvod a výklad 8-70
Mrázek, Milan: Gib’a Saulova (Sd 19,1-21,25) 71-87
Heller, Jan: Micheáš 1,1-9 88-124
Heller, Jan: Sofonjáš 1, 1-18 125-161
Mrázek, Milan: Izajáš 56,3-8 162-165
Heller, Jan: Vznik Zákona a Proroků 166-196
Bibliografie Jana Hellera 197-227
Bibliografie Milana Mrázka 228-230

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu. Nepodařilo se nám sehnat lepší originální předlohu k naskenování.