OBSAH - Ročník 1987       stáhnout ve formátu PDF
Kristus a dějiny
Uspořádal Petr Pokorný
Pokorný, Petr: Počátek evangelia. K problému počátku a konce Markova evangelia 5-28
Lukl, Jiří: Pohled do Lukášovy theologie 29-45
Souček, Josef B.: Stát v Novém zákoně 47-59
Souček, Josef B.: Církev a svět podle prvního listu Petrova 61-74
Pokorný, Petr: Přikázání lásky. Kapitola z novozákonní etiky 75-84
Souček, Josef B: Sůl země a světlo světa. Příspěvek k exegez iMt 5,13-16 85-95
Pokorný, Petr: Povaha exegetické práce 97-109
Pokorný, Petr: Teologický problém novozákonních pseudepigrafů 111-125
O díle Františka Žilky 127
Dodatky k bibliografii J. B. Součka 128-129
Bibliografie Petra Pokorného 131-142