OBSAH - Ročník 2005       stáhnout ve formátu PDF
Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice
Uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec
Hoblík, Jiří: Co byl a co je spor o profétii 3-12
Biernot, David: Deuteronomium jako metatext a jeho role při vytváření makrostrukturální koherence Mojžíšova kánonu 13-32
Vymětal, Mikuláš: Literární analýza midraše Exodus Raba 1,34-3,17,5 33-71
Lukeš, Jiří: Literární druh kanonických Skutků apoštolů a apokryfních Skutků Pavla 72-105
Dus, Jan Amos: Mikuláš z Lyry o Pavlovi před Damaškem 106-119
Landová, Tabita: Kázání jako podobenství Božího království 120-139
Gallus, Petr: Karl Barth liberální aneb víra jako Christus prolongatus 140-166