OBSAH - Ročník 2007/1       stáhnout ve formátu PDF
Výklady a časy. Biblické a hermeneutické studie
Uspořádal Jan Roskovec
Pištora, Aleš: Čas a svědectví 1-10
Černohous, Josef: Jákobův zápas na Jaboku 11-38
Dvořáček, Jiří: Znamení proroka Jonáše. Exegeze Mt 12,38–42 39-52
Fialová, Radka: Podobenství o fíkovníku v etiopském Zjevení Petrově 53-61
Cimala, Peter: Spor o svobodu: svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání 62-85
Ján, Jiří: Starozákonní theofanie u sv. Hilaria z Poitiers 86-108
Kolář, Ondřej: Vzkříšení ve smrti. Reflexe a kritika jednoho eschatologického modelu 109-135
Just, Jiří: Biblický humanismus Jana Blahoslava 136-153
Macek, Ondřej: Crimina et praxis pietatis haereticorum. Náčrt vnitřního života tajných evangelíků 18. století v Horních Vilémovicích 154-201
Lédl, Josef: Misijní akomodace v díle Mattea Ricciho a jeho druhů 202-223
Šlajerová, Monika: Proces smíření. Palestinská hermeneutika události, identity a starozákonního textu 224-252