OBSAH - Ročník 2007/2       stáhnout ve formátu PDF
Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání
Uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückl
Martin Prudký: Slavomil C. Daněk v kontextu starozákonní biblistiky 20. a 30. let 1-13
Petr Sláma: Daňkovo Dobové pozadí Starého zákona aneb dějinám navzdory vstříc vyšším kvalitám náboženským? 14-24
Filip Čapek: Slavomil Daněk a tradiční proces. Několik metodologických úvah 25-31
Jan Rückl: Kořen hořkosti: Písmo a dějiny podle S. C. Daňka 32-44
Miloslav Bohatec: Slavomil Daněk 45-56
Jan Heller: Pokus o zhodnocení theologického přínosu S. C. Daňka (1885-1946) 57-65
Milan Balabán: Daněk přínosný i sporný? 66-75
Pavel Keřkovský: Počkati na svéráznou kulturu náboženskou 76-88
Josef Smolík: Slavomil C. Daněk a Karl Barth 89-96
Ondřej Macek: „Daněk se v některých podstatných věcech mýlil…“ Základní témata diskuse nad Slavomilem C. Daňkem 97-113
Pavel Filipi: Daněk a daňkovci 114-118
Ladislav Beneš: Daňkovy představy o faráři – útržky z pastorální praxe 119-127
Tabita Landová: Slova – fakta – Slovo: Kazatelské dílo S. C. Daňka a jeho pojetí homiletického procesu 128-143