OBSAH - Ročník 2008/1       stáhnout ve formátu PDF
Petr Pokorný: Od Ježíše k teologii. Soubor studií.
Uspořádal Jiří Mrázek
I. Od Ježíše k evangeliím
Ježíš a etika 3-12
Pašijní příběh 13-25
Stopy předvelikonoční christologie v pašijním příběhu 26-34
Dopis Mary, syna Serapiónova, svému synovi (text dopisu přeložil Jan Dušek) 35-50
II. Exegeze a teologie
Pojem zjevení a filozofie 53-62
Nový zákon a otázka národa 63-70
Od imperativu právního řádu k současnému globálnímu uznání lidských práv 71-74
Rané křesťanství a politika 75-82
"Milost Pána Ježíše se všemi" 83-88
III. Autor
Oč tu běží (slovo autora) 91-92
Curriculum vitae 93-95
Bibliografie (výběr) 96-120
Summaries 121-124