OBSAH - Ročník 2008/2       stáhnout ve formátu PDF
Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír: Studie ke starozákonní hermeneutice
Uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma
I. Biblické studie
Ber, Viktor: "Mlčení jehňátek" v knize Genesis: Střípky narativní anylýzy na příkladech Gn 12,10-20 a Gn 20,1-18 3-30
Diebner, Bernd J?rg: "David" a "Goliáš" 31-38
Kiss, Jenö: Prorocký nářek a jeho život 39-58
Klíma, Lukáš: "Kenaanský" žalm 29 a Hospodinův hlas 59-68
II. Historické studie
Dick, Michael: Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským 69-90
Dušek, Jan: Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské (mezi Artaxerxem I. a Dariem III.) 91-111
Sláma, Petr: "Zákon Boha tvého a zákon krále" (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy? 112-130
III. Metodologické studie
Martin Prudký: Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu hebrejské bible 131-158
Javornický, David: Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů 159-179
Javornický, David: Zápletka v poetice starozákonních narativů 180-206
Sláma, Petr: Starozákonní minimalisté 207-223