OBSAH - Ročník 2009/1       stáhnout ve formátu PDF
Teologie a dějiny
Uspořádal Jindřich Halama
Sláma, Petr: Za ní, před ní a v ní: o Bibli, dějinách a starozákonní teologii 1-6
Keřkovský, Pavel: Etika zaslíbení 7-26
Mrázek, Jiří: Daniel 7 v Novém zákoně 27-33
Hošek, Pavel: Manifestace a proklamace: dějiny náboženství v pojetí M. Eliadeho a P. Ricoeura 34-45
Macek, Petr: Boží působení ve světě v pojetí procesuální teologie 46-69
Kranát, Jan: Má protestantismus svou filosofii dějin? 70-78
Štefan, Jan: Jeruzalém a Athény? Jeruzalém, nebo Athény? Také k interpretaci Dietricha Bonhoeffera 79-93
Prudký, Martin: Teologie v dějinách - dějiny v teologii 94-110
Morée, Peter: "Česká víra není římská víra, nýbrž husitská, českobratrská" 111-123
Halama, Jindřich: K pojetí dějin u J. L. Hromádky 124-141
Noble, Ivana: Paměť jako břemeno a paměť jako dar 142-150