OBSAH - Ročník 2009/2       stáhnout ve formátu PDF
Unitatis Fratrum 1457-2007: Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén
Uspořádal Martin Wernisch
I. Jednota bratrská v konfesijních sporech předbělohorské doby
Kubišta, Albert: Jednota bratrská jako terč konfesijních polemik 3-14
Zemek, Petr: Jednota bratrská v zápase s jihlavským farářem Janem Hederikem 15-29
Urbánek, Vladimír: Konfesijní identity a irénické snahy 30-46
II. Působení Jednoty bratrské za hranicemi Českých zemí
Bečková, Marta: Jednota bratrská v polském exilu 47-60
Žbirková, Viera: Výsledky výskumu o Jednote bratrskej na Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia 61-82
Langerfeld, Karl-Eugen: Die Absichten der Erneuerten Brüder-Unität bei ihrer Tätigkeit im eurasichen Raum 83-96
III. Charakteristika Jednoty bratrské v jednotlivých oblastech života a tvorby
Uhlířová, Jana: Vzdělání - charakteristický fenomén Jednoty bratrské 97-108
Larangé. Daniel S.: Kazatelské umění jako odkaz Jednoty bratrské 109-121
Halama, Ota - Marek, Jindřich: Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století 122-174
IV. Jednota bratrská v pramenech 17. století
Čapková, Dagmar: K pojetí řádu u Komenského a v Jednotě bratrské 175-182
Just, Jiří: Nález archivu Matouše Konečného a jeho význam pro studium dějin Jednoty bratrské 183-192
Veselá, Lenka: Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků 193-214