OBSAH - Ročník 2010/1       stáhnout ve formátu PDF
Život Dekalogu, život Písma
Uspořádal Martin Prudký
Prudký, Martin: Editorial vii
I. Život dekalogu
Prudký, Martin: Dekalog v biblické teologii: Text Desatera a jeho význam pro bibli a její teologii 3
Halama, Ota: Poznámky k interpretaci Dekalogu v českých dějinách církve 24
Halama, Jindřich: Život s Bohem. Návod k použití 39
Noble, Tim: Desatero ve filmech DeMillea a Kiesłowského 51
Hošek, Pavel: Desatero a Küngův projekt světového étosu 65
II. Život písma
Macek, Ondřej: „… i kdyby sám anděl z nebe přišel … nemohu jinak …“ Bible a náboženská kniha v rukou kacířů 18. století 73
Sauter, Gerhard: Jak můžeme zachovat biblickou věrnost a zároveň číst bibli z pohledu své dnešní situace? 92