OBSAH - Ročník 2013/1       stáhnout ve formátu PDF
Coptica – gnostica – mandaica
Uspořádali W. B. Oerter, V. Ondráček, Z. Vítková
Předmluva i
H.G. Bethge: A new papyrus codex with texts from the Pauline letters in Coptic. A preliminary report 1
U. U. Kaiser: „Wiedergeburt“ im Neuen Testament. Alte und neue Ansätze zur Untersuchung einer metaphorischen Redeweise 11
J. Pavelčík: Podobenstvo o perle v Tomášovom evanjeliu (log. 76): porovnanie so synoptickými paralelami 30
J. K. Schwarz: Gottesherrschaft und Welt im Thomasevangelium 55
W. B. Oerter: Verlesen? Verhört? Zu den handschriftlichen Korrekturen in den Nag-Hammadi-Schriften 70
Z. Vítková: Adam dává jména zvířatům: Gn 2,19-20 a význam jmen v gnostické theologii 80
K. Stifel: Die Taten des Petrus und der zwölf Apostel: Beobachtungen zur Christologie 95
V. Ondráček: Božské hypostáze dle traktátu Protennoia ve třech tvarech (NHC XIII,1) 106
P. Ryneš: Utrpení a smrt v kodexu Tchacos 69
J. Gebelt: Mandi – mandejská svatyně 127
M. Vinklát: Forgotten Mandaic Magic Texts in the British Museum 145
Bibliografie literatury vyšlé v češtině a slovenštině k tématům tohoto čísla (koptologie, gnóze, mandejské náboženství) 152
Seznam užívaných zkratek 158