OBSAH - Ročník 2013/2       stáhnout ve formátu PDF
Výklad a tradice - Studie k hermeneutice křesťanských tradic
Uspořádal Jiří Mrázek
Jiří Mrázek: Editorial 3
David Rafael Moulis: Zajišťování prosperity a blahobytu na starověkém Předním východě 4
Ondrej Zatroch: Několik intertextuálních čtení knihy Rút 30
Ladislava Říhová: Adversus nationes Arnobia ze Sikky: Historie a teologické důrazy 48
Filip Outrata: Peccatum naturale u Juliána z Aeclana a ve starší teologické tradici 60
Zdenko Š. Širka: Skúsenosť s hermeneutikou v modernej pravoslávnej teológii 77
Matouš Holeka: Písmo a pravoslavná tradice v ekumenickém kontextu 104