OBSAH - Ročník 2014/1       stáhnout ve formátu PDF
Písmo, církev a tradice. Studie k hermeneutice křesťanských tradic 2
Uspořádal Jiří Mrázek
Jiří Mrázek: Editorial 3
Eva Piknová: Chrám a chrámový personál ve starobabylonském období 4
Kristýna Kupfová: „Bílá sobota“ v Markově evangeliu, v christologii A. Geschého a ve filmu Cool Hand Luke 17
Martin Šály: Příspěvek k diskuzi o christologickém titulu Syn člověka – význam pro křesťanskou eschatologii 49
Eliška Havelková: Eschatologický sabat v Žd 3,7–4,11 a Bar 15 57
Radka Fialová: Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury 83
Markéta Bendová: Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy 112
Jonáš Plíšek: Jan Hus a použitelnost jeho odkazu v budování národní identity v interpretaci T. G. Masaryka, J. L. Hromádky, M. Machovce a J. Macka 127
Petr Macek: Ontologický argument pro Boží existenci. Hartshornova obrana Anselmova filosofického objevu 145
Lucie Matulová: Duplex regimen 176
Jiří Šamšula: Pojetí praktické theologie u F. D. E. Schleiermachera v kontextu jeho rozvrhu theologického studia. Překlad tezí o praktické theologii podle prvního vydání Krátkého nástinu theologického studia 190
Kristýna Gallasová Pilecká: Chrám a chrámový personál ve starobabylonském období 222
Jana Hradová: Krizová pomoc v pastoraci? 248
Tomáš Najbrt: Manželství jako archetyp a mytická skutečnost 262