OBSAH - Ročník 2015-1       stáhnout ve formátu PDF
Vykládat Bibli: předpoklady a přísliby teologické exegeze
Uspořádal Petr Sláma
Petr Sláma: Vykládat Bibli: předpoklady a přísliby teologické exegeze 1
Pavel Roubík: Ontologické rozšiřování. Jednota dějin tradice Starého a Nového zákona podle Hartmuta Geseho 3
David Rafael Moulis: Chizkijášova reforma? Archeologické doklady kultických změn v 8. století př. Kr. 33
Zora Nováková: Bůh ví: Sloveso j-d-‘a v Gn 18,21 a Ex 2,25 a jeho uchopení v rabínské a patristické literatuře 43
Dávid Cielontko: Doba vzniku Podobenství Henochových 63
Radka Fialová: „Písmo“ a „vzpomínky apoštolů“. Bible Justina Mučedníka 87