OBSAH - Ročník 2015-2       stáhnout ve formátu PDF
Teologická východiska evropské kulturní identity
Uspořádal Petr Sláma
Petr Sláma: Teologická východiska evropské kulturní identity 1
Filip H. Härtel: Mezi jinakostí a identitou 3
Alexander Kokobili: Vliv protestantismu na vývoj evropských lidských práv 15
Markéta Bendová: Napodobování příbuzného: Vykoupení a nový život podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy 25
Radek Labaj: Alexej Nesteruk a jeho koncepce „dvojí intencionality víry“ 35
Martin Kováč: Teologické chápanie biskupského úradu vo vzťahu k apoštolicite církvi v starokatolíckej tradícii 55
Ludmila Miriam Kristová: Biografické a teologické prvky v korespondenci Sergeje Bulgakova a Alexandra Meňe s Johanou Reitlinger 67
Magdaléna Šipka: Metafora ženy jako církve v druhé knize Scivias Hildegardy z Bingen 77
Alena Vantová: Wilhelm Hartwig 87
Jakub Ort: Subjekt a církev v praktické teologii Henninga Luthera 105
Petra Bandhauer: Teologie dětství v pojetí Karla Rahnera 119
Tereza Halasová: Divergence české a slovenské konfesněprávní úpravy: Vývoj od roku 2007 133
Michael Pfann: Orální historie a narativní teologie: Orálně-historické vyprávění jako teologická výpověď a vyjádření zkušenosti víry 153
Anna Pokorná: Společenství Dvanáct kmenů a jeho učení o spáse 173