OBSAH - Ročník 2016       stáhnout ve formátu PDF
Domov jako most Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble
Uspořádal Zdenko Š. Širka
Zdenko Š. Širka: Předmluva ix
Tim Noble: Ivana Noble – akademická dráha a jiné aktivity 1
I. ZKUŠENOST TEOLOGICKÉHO HLEDÁNÍ
Franitšek Štěch: Co je teologie? 9
Petr Jandejsek: „A Ježíš prospíval v moudrosti“: Rozprava o pneumatologické christologii 37
II. MOŽNOSTI A OMEZENÍ EKUMENICKÉHO HNUTÍ
Joost Van Rossum: Otec Jan Meyendorff a ekumenické hnutí 55
Michaela Kušnieriková: Cesta k vyjadreniu jednoty v spoločenstve v dokumentoch Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu – spoločenstva cirkví 69
Peter De Mey: Vatikán II a Kréta I jako vykročení stejným směrem? „Vztahy pravoslavné církve ke zbylému křesťanskému světu“ pod lupou 83
Zdenko Š. Širka: Výzvy ekumenické hermeneutiky v současnosti a okolnosti jejího vzniku 99
III. TEOLOGIE RODÍCÍ SE Z DIALOGU
Aristotle Papanikolau: Tradice jako rozum a praxe: Podpoření současné ortodoxní teologie v rozhovoru s Alasdairem MacIntyrem 123
Parush Raykov Parushev: Integrálne poznanie a holistická vízia pre teológiu 135
Pantelis Kalaitzidis: Problém vývoje dogmatu v současné pravoslavné teologii: První pohled 147
Kateřina Bauerová: Mezi uvnitř a vně: Překročení dualistického pohledu na prostor s Gastonem Bachelardem a Louis-Marie Chauvetem 163