OBSAH - Ročník 2018-1       stáhnout ve formátu PDF
K výročí Martina Luthera. Reformační teologie po pěti staletích
Uspořádal Martin Prudký
Martin Prudký: Předmluva vii
Martin Wernisch: Co je ona reformace, jejíž výročí si připomínáme? Příspěvek k ujasnění pojmů 1
Jan Štefan: Ospravedlnění bezbožného člověka. Závisí na tomto článku všechno, co učí, jak jedná a na čem trvá evangelická církev v 21. století? 35
Tabita Landová: Vnější slovo a víra v srdci. K teologii bohoslužby a liturgické reformě Martina Luthera 69
Petr Macek: Problematické aspekty Lutherova odkazu 89
Jan Štefan: Deficity Lutherovy reformace, nebo luterské deficity českého evangelictví? 113
Petr Gallus: Co je člověk? Teologická antropologie ve světle reformační teologie 139
Peter Morée: Od Jana Husa k Martinu Lutherovi. O tom, jak se stal Jan Hus součástí luterské reformace 153
Petr Pokorný: Sola scriptura. Smysl Lutherovy teze 167
Jan Roskovec: Pavlova teologie prismatem reformačních principů 183
Jiří Mrázek: Lutherův výklad Podobenství o Samařanu a o Družičkách 195
Jan Roskovec: Janovo evangelium v reformacim 213
Ondřej Macek: Česká literární bilance Lutherova jubilejního roku 233