OBSAH - Ročník 2018-2       stáhnout ve formátu PDF
Jazyk a víra. Soubor studií Petra Pokorného
Uspořádal Petr Pokorný
Jan Roskovec: Petr Pokorný pětaosmdesátiletý vii
Petr Pokorný: Jazyk v přírodních a humanitních vědách včetně teologie 1
Petr Pokorný: Problémy překladu Bible 15
Petr Pokorný: Vstup evangelia do řecké kultury 25
Petr Pokorný: Víra a umění v Bibli 37
Petr Pokorný: Lidský život – dar i závazek 45
Petr Pokorný: Ježíš a víra 55
Petr Pokorný: Pojem merimna, merimnaó v Kázání na hoře/rovině 59
Petr Pokorný – akademický biogram, II. část 65