OBSAH - Ročník 2020-1       stáhnout ve formátu PDF
Jak reagovat na koronavirus z pozice víry?
Uspořádali Barbora Šmejdová a Pavel Roubík pod vedením Ivany Noble
Barbora Šmejdová: Předmluva vii
Marek Vácha: Jak reagovat na koronavirus z pozice víry? Pandemie COVID-19: zisky a ztráty 1
Martin Vaňáč: Nemoc jako připomínka křehkosti člověka 19
Martin Kováč: Cirkvi a štát v čase koronavírusu: Česká republika a Slovensko 37
Tomáš Halík: Pandemie koronaviru a proměny křesťanství 57
Martina V. Kopecká: Slavení Velikonoc v roce 2020 73
Pavel Pola: Nejistota jako příležitost k proměně? Příspěvek k hledání přínosu současné pandemie na základě podcastů „U ambonu“ 97
Jiří Dosoudil: Výtvarná přehlídka „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“ v kontextu biblické antropologie 117
Autoři studií 134
Seznam zkratek 136