OBSAH - Ročník 2020-2       stáhnout ve formátu PDF
100 let evangelické teologie
Uspořádal Petr Gallus
Petr Gallus: Předmluva vii
Petr Pokorný: Kázání při zahájení oslav 100 let fakulty (Lk 18,9–14a) 1
Petr Gallus: Teologie na univerzitě? 7
Tabita Landová: Teologie a církev. Realita a vize vzájemného vztahu v pluralitní společnosti 17
Karl Schwarz: Teologie mezi církví a univerzitou. Vídeňská Evangelická teologická fakulta po rozpadu habsburské monarchie 31
Martin Vaňáč: Evangelická teologie na pražské univerzitě 43
Ota Halama: K nejstarším pokusům vyjádřit program evangelické teologické fakulty v Praze 63
Lydie Roskovcová, Vladimír Roskovec: Vzdělávání evangelických bohoslovců za Protektorátu 89
Peter Morée: Vyrovnávání se s minulostí a rehabilitace na ETF UK od roku 1990 105
Ondřej Macek: „Aby náležitě byli připraveni pro své budoucí povolání duchovenské.“ Několik poznámek k tématu: farář jako absolvent ETF UK 123
Jan Štefan: Non scholae sed vitae discimus. Theologické vzdělání pro 21. století 133
Autoři studií 142