Katedra Starého zákona ETF UK

Proseminář (prezenční studium)


Na této stránce naleznete odkazy a materiály k prosemináři Starého zákona,
který je jedním z kurzů magisterského studijního oboru evangelické teologie (viz anotace).
Vzhledem k tomu, že se struktura a způsob práce u prezenční (tzv. denní) a kombinované (tzv. dálkové) formy studia výrazně liší,
jsou stránky obou kurzů odděleny. JDI NA STRÁNKU PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM.

Podklady a materiály kurzu:

Výukové materiály, pokyny, vyhodnocení úkolů atd. jsou vedeny ve výukovém portálu MOODLE.
Zde jsou uvedeny jen obecné informace, úvodní zadání a některé pomůcky:

Další materiály a pomůcky:

Odkazy:


Dotazy, připomínky či jiná sdělení můžete zaslat přímo odtud: Martinu Prudkému .

(návrat zpět na začátek dokumentu)

mp / poslední modifikace 16.2.2006

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat