Setkání nad astrologií

Referáty:

29. března 1996
Petr Sláma: Úvod
Petr Ridzoň: Příspěvek k tematu astrologie
Jan Moravec: Astrologie očima astronoma
Jan Chleboun: Astrologie, testovatelnost a zasvěcování

30. března
Jan Dus: Astrologie v textech Starého a Nového zákona
Martin Wernisch: Vztah křesťanské theologie k astrologii v dějinách
Karl-Eugen Langerfeld: Astrologie u J. A. Komenského
Miloš Rejchrt: Astrologie, Kalvín a Augustin
Závěrečná diskuse

Po každém referátu je zaznamenána diskuse.

Účastníci (v přepisu diskusí jsou označení iniciálami):
Petr Sláma, theolog - PS
Jan Chleboun, matematik - JCh
Petr Ridzoň, lékař - PR
Pavel Mairich, meteorolog, astrolog - PM
Helena Wernischová, theoložka - HW
Martin Wernisch, theolog, historik - MW
Miloš Rejchrt, theolog, farář - MR
Aleš Wrana, theolog, farář - AW
Jan Dus, theolog, farář - JD
Monika Kittová, theoložka, publicistka - MK
Karl-Eugen Langerfeld, theolog, farář - KEL
Ondřej Sláma - OS
Jan Moravec, astronom - JM

Další značky v záznamu:
:-) smích v sále
[.....] na záznamu nesrozumitelné

!Toto setkání nebylo odbornou konferencí o astrologii, ale společným uvažováním několika věřících lidí o tom, jak se osobně postavit k složitému a mnohoznačnému fenoménu astrologie. Některé informace presentované v diskusi mohou být věcně chybné či desinterpretované. Ten, kdo by měl zájem se s astrologickou tématikou seznámit hlouběji, nechť se obrátí na odbornou literaturu. Základní informaci lze nalézt např. na této adrese:
Česká astrologická stránka