Návštěvní kniha

Váš vzkaz:

Kdo jste? - nepovinně :-)
jméno:
e-mail:
web:
Soukromý vzkaz - nezobrazovat při výpisu?

Vzkaz bude zobrazen jako HTML dokument. Při psaní můžete používat HTML kódy - např. <B>-</B> apod. Rozdělení odstavců bude zachováno.

zpět na hlavní stránku


  1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120  121-140  141-160  161-180  181-200  201-220  221-240  241-260  261-280  281-300  301-320  321-340  341-360  361-380  381-400  401-420  421-440  441-460  461-480  481-500  501-520  521-540  541-560  561-580  581-600  601-620  621-640  641-660  661-680  681-700  701-720  721-740  741-760  761-780  781-800  801-820  821-840  841-860  861-880  881-900  901-920  921-940  941-960  961-980  981-1000  1001-1020  1021-1040  1041-1060  1061-1080  1081-1100  1101-1120  1121-1140  1141-1160  1161-1180  1181-1200  1201-1220  1221-1240  1241-1260  1261-1280  1281-1300  1301-1320  1321-1340  1341-1360  1361-1380  1381-1400  1401-1420  1421-1440  1441-1460  1461-1480  1481-1500  1501-1520  1521-1540  1541-1560  1561-1580  1581-1600  1601-1620  1621-1640  1641-1660  1661-1680  1681-1700  1701-1720  1721-1740  1741-1760  1761-1780  1781-1800

Na Vaše záznamy odpovídám zpravidla e-mailem. Pokud odpověď není zde, nemusí to znamenat, že jsem na podnět nereagoval. :-)

03. 03. 2006 14:56Slavomír Krajina    s[tecka]krajina{zavinac}seznam[tecka]cz
http://sweb.cz/s.krajina
více fotek s rozhlednou je na http://sweb.cz/s.krajina
 
28. 02. 2006 10:05blackrat    blackrat{zavinac}volny[tecka]cz
http://blackrat.chytrak.cz
Diky za skvelou inspiraci k vyletum.. Napriklad ted o vikendu na Vrani skalu - viz
http://blackrat.chytrak.cz (par zimnich fotek)
 
18. 02. 2006 12:32Petr Kučera    zazaba{zavinac}cb[tecka]cz
Ano, přesně takové je karpatské pohhůří v Rumunsku a na Ukrajině. Moc děkuji za krásný den díky vaším forkám. Budu se k nim rád vracet. Kéž mě to nesežere moc času.
 
09. 02. 2006 17:23
Vždycky, když se večer po náročném (aspoň pro mě) dnu ve Stěnách vracíme a koupeme v něm, vzpomenu si na Holanovu báseň "Zuzana v lázni". Ta scenérie byla asi podobná...
-jt-
 
06. 02. 2006 14:09Stanislav Ross    rossstanislav{zavinac}seznam[tecka]cz
Vážený pane Moravec,
některé Vaše fotografie jsou vskutku velmi podařené a kvalitní, oceňuji je jako člověk, který o fotografii už ledaccos ví. Nemohu si však odpustit malou poznámku k fotografii z Vambeřic. Z těch pár vět textu jsem vyrozumněl, že jste zřejmě věřící evangelík, což respektuji. Ale proč se pouštíte do hodnocení katolického liturgického prostoru, když mu vůbec nerozumíte. Co se týče Vámi tak neoblíbeného Mariánského kultu, je třeba se podívat do historie (nezaujatě) a zjistíte, že Mariánská úcta třeba zachránila Evropu od rozpínajícího se agresívního islámu, Rakousko od hrozícího sovětského nebezpečí těsně po druhé světové válce atd. V žádném případě Vám nechci vemlouvat názor, že všechno, co je katolické je správné, ale proč urážet cítění svého bližního! Právě proto působíme na své okolí nevěrohodně, když se my, křesťané, hádáme mezi sebou. Máme přece jednoho Boha a jednoho Krista!
Přeji Vám dobré světlo!
12. 02. 2006 22:06odpověď:
Omlouvám se panu Rossovi i ostatním návštěvníkům za mnohomluvnou odpověď. Ale jde o
věci, které je třeba vyjasňovat...

První a hlavní předpoklad (abychom si rozuměli):

Komentáře k fotkám v mé galerii mají jediný účel: zachytit nějak to, co se mi s tím místem
spojuje a ozvláštňuje je. Historické a přírodopisné zajímavosti, ale především genius loci - aneb
jak ono místo na mě osobně působilo. Čili jde o výpověď ryze subjektivní, nikdo není nucen se
s ní ztotožňovat nebo souhlasit. (Doufám, že s tímto předpokladem návštěvník galerie komentáře
čte, aniž bych to musel předem deklarovat.) V onom kontroversním komentáři k vambeřickému
kostelu to ještě zdůrazňuji tím, že píšu v první osobě. Kdybych psal historickou nebo teologickou
studii, hlídal bych si terminologii a dbal na vyváženost. Ale to není tento případ.

A přiznám se, že politická i církevní korektnost je mi velmi cizí. Mám za to, že kontroversní
věci mají být ventilovány nahlas a jako takové reflektovány. Jinak se z nich stanou kostlivci ve
skříni, což se obvykle vymstí. V politice i v církevním ekumenismu. Tolik na (chápu - slabou)
omluvu jisté bezohlednosti onoho komentáře. Je to prostě MŮJ dojem spojený s MOU fotkou.
Jsou jistě i jiné - positivní a nadšené - dojmy a hodnocení téhož místa. Jsou-li někde ventilovány,
rád si je přečtu (a odkážu, pokud jsou na internetu).

Nyní k věcnému obsahu:

Předně mám za to, že můj komentář k Vambeřicím by (po určitém zjemnění) podepsala i řada katolíků. Správně
jste vystihl, že hlavním problemem je chápání liturgického prostoru, jak je vyjádřen prostorovým
uspořádáním kostela. Pokud bych o věci nic nevěděl, jak se
domníváte, asi by mi to bylo lhostejné a ve vambeřickém chrámu bych viděl jen (obdivuhodné)
umělecké dílo. Jenže řešení liturgického prostoru je důležitou teologickou výpovědí. A
Vambeřický chrám představuje v tomto smyslu výpověď opravdu extrémní. Totiž extrémně
sacerdotální: liturgie se odehrává v odděleném (ad absurdum odděleném) prostoru, kněžišti, kde
lid nemá co pohledávat. Liturgie soustředěná na oltáři a v rukou kněze, lid jako pasivně
přihlížející "konsument". Takto to samozřejmě dogmaticky chápáno nikdy nebylo, jde o karikaturu,
vydatně ovšem živenou církevní liturgickou praxí. Že je to takto neudržitelné, pochopil 2. vatikánský koncil a proto
zavedl liturgickou reformu: mše není něčím mezi Bohem a knězem, ale je aktem celého
shromáždění, proto se má sloužit čelem k lidem a ne do oltáře. A srozumitelně, ne jen latinsky.
V téměř každém kostele to je možné, vambeřický chrám to však svým prostorovým řešením
vylučuje. Což ovšem není náhodou, mentalita barokního neboli "potridentského" katolicismu je
skutečně s "podruhovatikánským" pojetím těžko slučitelná. A podepsaly se na tom mj. i
protireformační tendence tridentina. Pro srovnání: reformace (zejm. švýcarská a naše bratrská) pojaly
svůj liturgický prostor přesně opačně: stůl Páně jako místo eucharistie uprostřed shromáždění.
To jen vyjadřuje zásadní odlišnost v teologii, totiž v chápání církve, svátostí a kněžství (kněžství
v reformačních církvích neexistuje). Ano, liturgický prostor je vyjádřením eklesiologie, čili
sebepochopení církve. Proto musí vambeřický chrám iritovat pozorovatele, který tyto souvislosti
vnímá. A to jak evangelíka, tak "pokoncilního" katolíka.

Těchto pár poznámek samozřejmě nevyčerpává otázku - o vztahu eklesiologie a architektury
jsou tlusté knihy. Píšu je jen proto, abych naznačil, že ono mé hodnocení neplyne z úplné
ignorance, jak mi podsouváte. Ano, je subjektivní a jednostranné, vidí skutečnost z té horší
stránky, z opačné, než sama chce být viděna. Snad je tato má vědomá a
přiznaná jednostrannost aspoň trochu omluvou. Nevylučuje totiž pohled opačný (ad optimam partem).

To mě přivádí k poznámce o mariánském kultu. V tom komentáři jsem se to snažil trochu
diferencovat, ale asi ne dostatečně. Z evangelického hlediska je to velmi problematická
záležitost: věc bez biblického základu a oslabení výlučného Kristova díla spásy. Nicméně
právě zde (narozdíl od otázek spojených s kněžstvím a svátostmi - o to jsem se
tak nešetrně otíral, nikoliv o mariánský kult!) bych si rád ponechal přejný nadhled a viděl věc
z té lepší stránky. Tím, že jsou některé kristovské prvky přeneseny na Marii, nejsou nutně
oslabeny. Věřím, že i vztah k Marii může zprostředkovat vztah k Boží milosti, k evangeliu. V
některých případech dokonce účinněji, protože se zde více pracuje s emocemi, bytostným
osobním vztahem, prostě "se srdcem". Je zde něco, co naší protestantské zbožnosti chybí a tím
ji činí studenou, příliš racionální a odtažitou. Nemyslím, že by mariánský mezičlánek mezi
člověkem a Kristem musel být jen nadbytečný a kontraproduktivní. Pro mnohé lidi je možná
nezbytný. Což je z psychologického hlediska dobře pochopitelné. Víra obsahující mariánský
prvek je jaksi lidštější a obyvatelnější. Ovšem záleží - jako vždy - na širším kontextu. Rozhodně
mi připadá bližší a pochopitelnější víra prostého účastníka pouti na mariánský svátek do
Vambeřic, než víra extrémních kalvinistů, jak je zachycená v angloamerické literatuře. To, co
mi vadí na Vambeřicích, není sama mariánská zbožnost, ale ona totalitní tvář katolicismu a
související pojetí kněžství a svátostí.

Ovšem Váš názor na historickou roli mariánské úcty v souvislosti s obranou proti islámu a
komunismu připadá zase mně - řekněme - "poněkud odvážný". :-) Co však lze konstatovat s
historickou jistotou - to je role, kterou sehrála (tedy - nikoliv sama mariánská úcta, nýbrž
ideologie, která si ji dala do štítu) v naší zemi. Dnešní terminologií: brutální pošlapání lidských
práv, výsměch vší zákonnosti a bezohlednou likvidaci prvního prostoru s uzákoněnou svobodou
svědomí. Ano, Čechy v této věci předběhly dobu o několik staletí. Nejdřív Smírem
kutnohorským, pak Rudolfovým majestátem. Zatímco v ostatní Evropě platilo ostudné "cuius
regio, eius religio", v Českém království byla zákonem zaručena náboženská svoboda i pro
poddané. Pak bohužel přišla Bílá hora, začaly se stavět stavby jako je Loreta, vambeřický chrám
apod. a nastal náboženský teror (na tom slovu nutno trvat, historických pramenů je dostatek, to
si nevymyslil Jirásek). Mimochodem, když už jsme na Kladském pomezí, těžko se lze vyhnout
Jiráskovu pohledu. :-) Jistě, historie je za námi a nemusí nás rozdělovat. Ale budeme ji
reflektovat z různých, i protichůdných hledisek. Buďme na to připraveni a politickou korektnost
do toho netahejme!

A poslední polemická poznámka: Vnitrokřesťanské "hádání mezi sebou" nepovažuji narozdíl
od Vás (a mnoha dalších katolíků) za nic špatného a nevhodného a už vůbec kvůli ateistickému
okolí. Naopak! Mnohokrát jsem se přesvědčil, že to, co nás činí nepřesvědčivými, není naše
nejednota a rozhádanost, nýbrž právě jednota ve věcech hloupých a nepřijatelných. Např. jsem
zase jednou po dlouhé době mohl být hrdý na svou církev, když se veřejně distancovala od
všekřesťanské štvanice proti registrovanému partnerství homosexuálů. Což nesouvisí s meritem
věci (registrovaným partnerstvím; na to jednoznačný názor nemám), ale s tím, co má nebo nemá
být považováno za křesťanské proprium. Rozhádanost totiž znamená pluralitu názorů a tedy to,
že někde nevládne jedna totalita. Veškerá jednota názorů (obzvlášť na marginální záležitosti,
kam - s prominutím - počítám i mariánskou úctu) mi připadá apriori podezřelá a nebezpečná. A
našemu okolí, obzvlášť po nedávné totalitní zkušenosti, taky!

No, je mi jasné, že se Vám mnohé z napsaného nebude líbit. Ke klidu by mi stačilo jediné:
shodnout se na tom, že se nemusíme ve všem shodnout! :-) Že si v křesťanské svobodě
můžeme dovolit luxus nejednoty, plurality a jednostanných pohledů. A že si ty jednostranné
pohledy - pokud jsou tak chápány a přiznány - budeme tolerovat. :-)

 
05. 02. 2006 13:26Iva Rozumová    iva[tecka]rozumova{zavinac}centrum[tecka]cz
Moc pěkné fotografie vyztihující genius loci Klůčku. Jako malá jsem Klůček často navštěvovala s rodiči a příbuznými, chodili jsme sbírat místní krásné křemenáče, velké hřiby a podhříbky. Na stráni k Hlavňovu bývalo spousty malin, ostružin a borůvek. V Klůčku jsem měla malé pískovcové jeskyňky, kam jsem si ukládala dětské poklady a vždy po zimě další rok je zase nacházela netknuté.Moc děkuji za přiblížení míst blízkých mému srdci.
Nyní žiji již 40 let v Praze a ráda se do těchto míst prostřednictvím Vašich fotografií dívám. Pokud pořádáte nějaké výstavy prosím o upozornění. Děkuji.
12. 02. 2006 21:03odpověď:
Ty křemenáče a hříbky tu nacházíme pořád. Tak až se sem zase vypravíte vzpomínat, zastavte se u nás na čaj - v Hlavňově pod pískovnou. Zrovna včera byla zase taková nádherná mlha, Klůček je přikrytý sněhovou peřinou.
 
04. 02. 2006 17:01Josef Vašíček    juli[tecka]vasickova{zavinac}quick[tecka]cz

Vážený pane.
Je to ohromné. Také já se pokouším fotit přírodu jak ji vidím. Jsem začínající amatér v pokročilém věku - 60 let. Možná jste mne ispiroval a časem se taky pochlubím.J.Vašíček
12. 02. 2006 21:02odpověď:
To je pěkné, začínat v pokročilém věku. Strom života se pořád zelená. :-) Těším se na Vaše fotky.
 
30. 01. 2006 19:25Marten
http://www.marten.estranky.cz/
Parádní fotky pírodu mám rád :)
31. 01. 2006 09:32odpověď:
Koukám na Tvoje stránky - bezva, jen tak dál! Šupem s nima mezi odkazy.
Konečně někdo, kdo se nebojí vystavit větší formáty.
 
21. 01. 2006 19:33Leoš Hrdlička    leonoel{zavinac}volny[tecka]cz
Díky z velmi pěkné fotky. Zavítal jse tady náhodou. Škoda jen, že pohodových stránek není na internetu více.
Možná by bylo pro Vás (a posléze i pro ostatní) zajímavé nakouknout na tuto adresu a přidat některé Vaše fotografie:
http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=1&gal=cat&galcat=0
Leon
23. 01. 2006 11:35odpověď:
Díky za doporučení. Galerii na Fotoaparat.cz znám, ale záměrně se jí vyhýbám. Právě proto, že je tak dobrá :-) - z vlastní zkušenosti vím, jakým žroutem času se dokáže stát. Možná, až budu v důchodu. :-)
 
19. 01. 2006 23:22Václav Balík
Je cítit čerstvý vzduch s vůní podzimního listí!
21. 01. 2006 03:32odpověď:
Díky za nejvyšší možné ocenění té fotky. Přesně tohle je jejím smyslem a ambicí.
 
19. 01. 2006 14:18Ilona Hradilová    hradilova13{zavinac}seznam[tecka]cz
Děkuji za krásný zážitek při pohledu na záběr kostelíku v pro mne neznámé krajině.Na Vaše stránky jsem se dostala náhodou, protože mne zajímají církevní stavby. Ovšem kostelíky zasazené v úžasné krajině jsou estetickým potěšením pro duši. Přeji mnoho zdařilých pohledů, které přinášejí v současné době mnoho pozitivního.Ilona.
21. 01. 2006 03:29odpověď:
Děkuju a přeju mnohý požitek z pohledů na sakrální stavby.

Tohle posvěcování významných míst v krajině máme po předcích z velice dávné minulosti. Snažíme se tím dát smysl našemu životnímu prostoru. Však mnoho kostelů je na místech starších pohanských svatyň (včetně přejaté symboliky - zasvěcení kostelů není nijak náhodné, obvykle přeznačuje nějaký původní kult). Křížek, kaplička nebo jen "svatý obrázek" na stromě mi potvrzuje, že ona krajina působila na naše předky stejnou naléhavostí jako na mě. Je to moc pěkné zjištění a pocit.
 
19. 01. 2006 10:06Bard z Brd
Vlk zdrh z Brd.

Blb!

Strh smrk,

z mlh vtrh skrz strž v tvrz srn.

Zhlt hrst zrn skrz krk.

Pln zrn vsrk hlt z vln.

Vlk krk, prd, zmlk, zvlh, zmrz

- smrt!
21. 01. 2006 03:21odpověď:
Jaké z toho plyne poučení?

1. Neutíkejte z Brd! Všude jinde číhá nebezpečí (nebo práce).

2. Nenechte si svými lepšími polovičkami vnutit zdravou stravu ze zrní. Špatně byste dopadli.
 
19. 01. 2006 01:08riju    riju{zavinac}kvalitne[tecka]sk
nadherne fotky vasej krasnej domoviny...
21. 01. 2006 03:19odpověď:
Vašej tiež. :-) Těšim sa na ďal'šie vandre po Slovači.
 
18. 01. 2006 15:19
Vlk z Brd zdrhl, blb... Zhltl hrst zrn, vrhl prst v krk, strhl smrk, zvlhl, zmrzl...
(Tvořivý čtenář nechť zkusí pokračovat...)
-jt-
 
15. 01. 2006 18:20Jarka Straková    jarka[tecka]strakova{zavinac}seznam[tecka]cz
Pane Moravče, moc hezké fotky, potěšily oko i dušičku. Zase se někdy přijdu podívat. :-)
16. 01. 2006 10:11odpověď:
Přijďte :-) Teď bude chvíli pauza (moc jiné práce), ale koncem ledna nebo v únoru zas něco přibude.
 
11. 01. 2006 23:52
Pro vyjádření takové krásy člověk nenachází slova....
16. 01. 2006 10:10odpověď:
:-)
 
09. 01. 2006 15:09Jarka Drechslerová
http://www.artmajeur.com/ludvika/
člobrdo!!! tedy to jsou tááák nadherné fotky.
Krásná rodinka, voňavá příroda...
11. 01. 2006 15:48odpověď:
Díky! Hezky malujete. :-)
 
06. 01. 2006 17:44jaci
Koukám na ty fotky jak to máš krásně udělané ale ty fotky nemají chybu
07. 01. 2006 20:24odpověď:
Díky!
 
04. 01. 2006 16:29
Přidal bych k fotkám na Velké kupě,že v pozadí je vidět Sněžka,jinak je to supr.
07. 01. 2006 20:24odpověď:
U některých to je, tady jsem byl zrovna línej. :-) Díky za návštěvu.
 
01. 01. 2006 08:05atheba{zavinac}hislands[tecka]com
http://contactos.axadune.com
Cool homepage! Thanks for your hard work in this homepage!
 

  1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120  121-140  141-160  161-180  181-200  201-220  221-240  241-260  261-280  281-300  301-320  321-340  341-360  361-380  381-400  401-420  421-440  441-460  461-480  481-500  501-520  521-540  541-560  561-580  581-600  601-620  621-640  641-660  661-680  681-700  701-720  721-740  741-760  761-780  781-800  801-820  821-840  841-860  861-880  881-900  901-920  921-940  941-960  961-980  981-1000  1001-1020  1021-1040  1041-1060  1061-1080  1081-1100  1101-1120  1121-1140  1141-1160  1161-1180  1181-1200  1201-1220  1221-1240  1241-1260  1261-1280  1281-1300  1301-1320  1321-1340  1341-1360  1361-1380  1381-1400  1401-1420  1421-1440  1441-1460  1461-1480  1481-1500  1501-1520  1521-1540  1541-1560  1561-1580  1581-1600  1601-1620  1621-1640  1641-1660  1661-1680  1681-1700  1701-1720  1721-1740  1741-1760  1761-1780  1781-1800